RUS
Спорт начинается с гимнастики

Этапы развития

20152018
Январь / Февраль / Март / Апрель / Июнь / Июль / Август / Октябрь / Ноябрь / Декабрь

Avqust

FIG Akademiyası mütəxəssisləri tərəfindən Bakıda ilk dəfə olaraq, aerobika gimnastikası üzrə 1-ci səviyyəyə aid məşqçilik kursları təşkil olunmuşdur.