RUS
Спорт начинается с гимнастики

Этапы развития

20152018
Январь / Февраль / Март / Апрель / Июнь / Июль / Август / Октябрь / Ноябрь / Декабрь

Dekabr

Bakıda ilk dəfə olaraq, 111 ölkənin iştirakı ilə FIG-nin ali orqanı sayılan Konqresi təşkil olunmuşdur.