ENG
Sport begins üith gymnastics

Stages of development

20152018
January / February / March / April / June / July / August / October / November / December

Dekabr

Bakıda ilk dəfə olaraq, 111 ölkənin iştirakı ilə FIG-nin ali orqanı sayılan Konqresi təşkil olunmuşdur.